Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Sunday, October 10, 2010

Gayathri Girish - Vocal, FM Amrithavarshini 23-11-2009 8-00 PM

Fm Amrithavarshini 23-11-2009 8-00 Pm

Ms.Gayathri Girish-Vocal
Sri M.A.Krishnaswamy-Violin
Thiruvarur Sri Vaidyanathan-Mridangam
Sri S.Karthick-Ghatam
Sri R.Raman-Morsing

Tracks:
  1. Sri Raja Mathangi-Sudha Dhanyasi-Muthaiah Bhagavadhar
  2. Gajavadhana Karuna Sadhana-Sriranjani-Papanasam Sivan
  3. Sarasadala Nayana-Kamas-Dikshidhar
  4. Sadhananda Thandavam-Bahudhari-Achudhadhasar
  5. Thelisirama-Poornachandrika-Thyagarajar
  6. Ninnunera Namminanura-Pantuvarali-Thyagarajar
  7. Kaliyuga Varadhan-Brindhavana Saranga-Periyasami Thooran
  8. Thillana-Hamsanandhi-Muthaiah Bhagavadhar

Download

No comments:

Post a Comment