Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Friday, October 15, 2010

Fm Amrithavarshini Concert - K S Gopalakrishnan Flute | 10-11-2009 7-00 PM

Fm Amrithavarshini 10-11-2009 7-00 Pm

Sri K.S.Gopalakrishnan-Flute
Delhi Sri P.Sundararajan-Violin
Guruvayur Sri Durai-Mridangam
Sri M.A.Krishnamurthy-Ghatam

Tracks:
  1. Intha Sowkyamu-Kapi-Thyagarajar
  2. Dinamani Vamsa-Harikambhoji-Thyagarajar
  3. Sri Varalakshmi-Sreeragam-Dikshithar
  4. Venkatachala Nilayam-Sindhu Bairavi-Purandaradhasar
  5. Pibhare Ramarasam-Ahirbairavi-Sadhasiva Brahmendrar
Download

No comments:

Post a Comment