Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Sunday, October 10, 2010

Fm Amrithavarshini Concert - N Ramani, Flute Concert |01-12-2009 8-30 AM

Fm Amrithavarshini 01 - 12 - 2009 8 - 30 Am

Dr. N.Ramani - Flute
Sri M.S.Govindaswamy - Violin
Sri T.A.S.Mani - Mridangam
Sri M.A.Krishnamurthy - Ghatam
Sri M.Gururaj - Morsing

Tracks:
  1. Vathapiganapathim Bhajeham - Hamsadwani - Dikshidhar
  2. Nagumomu - Aberi - Thyagarajar
  3. Endharomahanubhavalu - Sree - Thyagarajar
  4. Samajavaragamana - Hindolam - Thyagarajar
  5. Innudhayabharadhe - Kalyanavasantham - Purandaradhasar
  6. Bhagyadha Lakshmi Bharamma - Purndaradhasar

Download 

No comments:

Post a Comment