Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Sunday, October 3, 2010

യാത്ര പോകുമ്പോള്‍ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങള്‍

യാത്ര പോകുമ്പോള്‍ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങള്‍

അഗ്രതോ നരസിംഹോ മേ
പൃഷ്ഠതോ ഗരുഡ ദ്വജ:
പാര്‍ശയോസ്തു ധനുഷ്മന്തൌ
സകരൌ രാമലക്ഷ്മണൌ

അഗ്രത: പൃഷ്ഠ തശ്ചൈവ
പാര്‍ശ്വയോശ്ച്ച മഹാബലൌ
ആകര്‍ണ്ണ  പൂര്‍ണ്ണ ധന്വാനൌ
രക്ഷേതാം രാമലക്ഷ്മണൌ

രാമായ രാമ ഭദ്രായ
രാമചന്ദ്രായ വേധസേ
രഘുനാഥായ  നാഥായ
സീതായ: പതയെ നമ:

No comments:

Post a Comment