Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Friday, November 26, 2010

Sanjay Subramanian - Live Concert, Dallas, 2000

Sanjay Subramanian  -  Live Concert
Venue:Dallas Texas USA
Date:2000

Courtesy:Dr.Dharma T

Contents:
 1. Karunimpa Varna - Shahana - Adhi - Thiruvottiyur Thyagayya
 2. Ra Ra Ma Intiki Dhaka - Asaveri - Adhi - Thyagaraja
 3. Santhana Gopalakrishnam Upasmahe - Kamach - Rupaka - Muththuswamy Dhikshithar
 4. Thaye Ezhaipal Dhayai Bhairavi - Adhi - Papanasham Shivan
 5. Shri Chamundeshwari Palayamam - Bilahari - Adhi - Mysuru Vasudhevachar
 6. Thani Avarthane - Mrudhanga
 7. Krupa Ju Chutaku Velara - Chayatharangini - Adhi - Thyagaraja
 8. RTP - Alapane Thana - Charukeshi
 9. RTP Pallavi - Charukeshi
 10. Bharatha Samrajya Sukhi - Dhesh - Adhi - Mayuram Vishwanatha Shasthry
 11. Kande Na Govindhana - Khanda Chapu - Purandhara Dhasa

Download

No comments:

Post a Comment