Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Sunday, November 7, 2010

M S Sheela - Thyagaraja Festival, Torronto, 07/04/2001

Vocal:  Mrs.M.S.Sheela
Violin: Jayshankar Balan
Mridangam: Anoor Dattathreya Sharma
Ghatam: Karthik Venkataraman
Thyagaraja Festival, Toronto
Date:  07 April 2001
Duration: 03:42:49
------------------------------------------

 1. Sami Ninne Kori-Shankarabharanam-Varnam
 2. Lambodara
 3. Nannu Brovanikinta-Abhogi
 4. Ananda Natamaduvar Tillai-PurviKalyani
 5. Neekeladayaradu-Kadanakuthuhalam
 6. Marivere Gathi-Ananda Bhairavi
 7. Brahmanda Valaye-Maand
 8. Alapana-Bhairavi
 9. Lalithe Sri Pravrudhe-Bhairavi
 10. Samayamidhe-Budhamanohari
 11. Nambi Kettavar-Hindolam
 12. Ragam Tanam-Todi
 13. Pallavi-Sadavahi Mahadeva
 14. Rama Rama Sita Enniro-Vasantha
 15. Ninna chanavakodo-Ragamalika
 16. Naninollanya-Ragamalika
 17. Meluko Sri Perundevi Manavala
 18. Krishna Nee Begane-Yamankalyani
 19. Thillana
 20. Mangalam

Download

No comments:

Post a Comment