Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Thursday, May 13, 2010

Live Concert - U Srinivas, Mandolin, Sreerama Seva Mandali, Banglore, 2005

Artist : U Srinivas, Mandolin
Venue:Shri Rama Seva Mandali - Bengaluru
Date:2005

Contents:
 1. Ninne Kori - Varna - Kanada - Adhi - Thiruvottiyur Thyagayya
 2. Shri Maha Ganapathim - Sourashtra - Adhi - Thyagaraja
 3. Manavi Nalakicha Radhate - Nalinakanthi - Adhi - Thyagaraga
 4. Jagadhanandha Karaka - Nata - Adhi - Thyagaraja
 5. Guru Leka Etuvanti - Gourimanohari - Khanda Chapu - Thyagaraja
 6. Raghu Natha Nannu - Sura Ranjani - Adhi - Puchi Shrinivasa Iyengar
 7. Bagayanayya - Chandhra Jyothi - Adhi - Thyagaraja
 8. Alapane - Kambodhi
 9. O Ranga Shayi - Kambodhi - Adhi - Thyagaraja - Swara Ragamalike Shubhapanthuvarali - Brundhavana Saranga - Behag - Hindholam
 10. Thani Avarthane - Mrudhanga Ghata Morsing
 11. Jagath Janani - Rathi Pathi Priya - Adhi - Ghanam Krishna Iyer
 12. Jagadhoddharana - Kapi - Adhi - Purandhara Dhasa
 13. Ambe Bhavani Ma - Mand - Thishra Nadai - Sai Bhajan
 14. Chandhra Shekhara - Sindhubhairavi - Adhi - Anai Vaidhyanatha Iyer
 15. Jagathpathe - Dhesh - Adhi - Sai Bhajan
 16. Thillana - Dhanashri - Adhi - Swathi Thirunal
 17. Ni Nama Rupamulaku - Sourashtra Adhi - Thyagaraja

  Download

No comments:

Post a Comment