Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Monday, May 3, 2010

Live Concert - Os Thyagarajan, 2002 Srirama Seva Mandali

Artists:
1.Shri.OS Thyagarajan-Vocal
2.Shri.Nagai Shriram-Violin
3.Shri.Malakaveri Balaji-Mrudhanga
4.Shrimathi.Sukanya Ramagopal-Ghata

Venue: Shri Rama Seva Mandali-Bengaluru
Date: June 11, 2002

Theme: Mutthayya Bhagavathar.

Contents:
 1. Shri Maha Ganapathe-Malahari-Rupaka
 2. Amba Vani-Nann Adharinchave-Kiravani-Adhi
 3. Jalandhara Supitasthe-Valaji-Rupaka
 4. Alapane-Shanmukhapriya
 5. Valli Nayaka Nive Gathiyeni-Shanmukhapriya-Adhi
 6. Vijayambike Vimalambike-Vijayanagari-Adhi
 7. Alapane-Shankarabharana
 8. Mandhirkku Ishaindha Manalan-Shankarabharana-Adhi
 9. Vote Of Thanks
 10. Shri Sharavanabhavu Ni Vina Dhaivamu-Sumanapriya-Rupaka
 11. Mangala.

Download

No comments:

Post a Comment