Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Friday, December 3, 2010

Semmangudi Srinivasa Iyer - 60th Birth Day Celebration

Vocal:  Sri. Semmangudi Srinivasa Iyer
Violin:  Lalgudi G. Jayaraman
Mridangam:  Trichy Sankaran.
Occasion:  SSI's  60th Birth Day Celebration
Duration:  03:17:42

List:

01-Vathapi-Hamsadhwani
02A-Ragam-Poorvikalyani
02B-Ananda Natamaduvar Thillai-Poorvikalyani
08A-Ragam-Shanmukapriya
03-Akhilandeswari-Dwijavanthi
04A-Ragam - Bhairavi
04B-Kamakshi - Bhairavi Swarajathi
05-Rangnayakam-Nayaki
04C-Swarajathi And Thani Avarthanam
06-Padhavinee-Salaga Bhairavi
07-Ardhanareeswaram-Kumudakriya
08B-Thanam-Shanmukapriya
08C-Pallavi-Shanmukapriya And Ragamaligai
09-Saravanabhava Enum-Shanmukapriya
10-Smara Sundaranga-Paras
11-Navasiddhi-Karaharapriya
12-Parulannamatta-Kapi And Mangalam


Download

1 comment: