Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Thursday, December 9, 2010

ശകുന്തള..

ശകുന്തള..
കാളിദാസന്എന്ന മഹത് പ്രതിഭ രചിച്ച, ശാകുന്തളം എന്ന അതിമനോഹരമായ പ്രണയകാവ്യത്തിലെ നായിക, സൌന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടമായ മുനികുമാരി, പേര്കേള്ക്കുമ്പോള്തന്നെ ഏതൊരു ആണിന്റെ മനസിലും വശ്യമോഹം ഉണര്ത്താന്കഴിവുള്ള മായാജാലക്കാരി...
ഇല്ല, നായികയെ കുറിച്ച് വര്ണ്ണിക്കാന്എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല!!
കല്യാണ മോഹവുമായി നടക്കുന്ന യുവകോമളന്മാരോട് ഒരു ചോദ്യം..
നിങ്ങള്ക്ക് ശകുന്തളയെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ഒരു അവസരം ലഭിച്ചാല്‍....?
പെട്ടന്ന് ഒരു മറുപടിയില്ല, അല്ലേ?
എന്നാല് ചോദ്യം നിങ്ങള്എന്നോടാണ്ചോദിച്ചതെങ്കില്എനിക്ക് ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്.
കാരണം എനിക്ക് ഒരിക്കല് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
അത് വിശദീകരിക്കണമെങ്കില്ഏകദേശം ഒരു വര്ഷം പുറകിലേക്ക് പോകണം.
അതായത് എനിക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്..

എന്റെ ജീവിതത്തില്ആദ്യമായി ഞാന്പെണ്ണ്കാണാന്പോയത് ഉത്തരയെ ആയിരുന്നു.അവള്എന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതോട് കൂടി ഞാന്മാനസികമായി തളര്ന്നു.എന്റെ മനസ്സില്ഒരു സംശയം ബാക്കിയായി..
എനിക്ക് എന്താ ഒരു കുറവ്?
മീശയ്ക്ക് മീശയില്ലേ?
കീശയ്ക്ക് കീശയില്ലേ??
കീശയില്കാശുമില്ലേ???
പിന്നെന്താ ഉത്തര എന്നെ വേണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞത്?
ഒരു പെണ്ണിനേ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ മനസിലാകു എന്ന പൊതു തത്വത്തില്വിശ്വസിച്ച് ഞാന്എന്റെ അനിയത്തിയോട് ചോദിച്ചു:
"
മോളേ, നീ പറ, എനിക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാ?"
വിഷമിച്ച് നില്ക്കുന്ന എന്നെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട്, അവള്മൊഴിഞ്ഞു:
"
ചേട്ടനിപ്പോള്ഒരേ ഒരു കുറവേ ഉള്ളു, അതൊരു വാലിന്റെയാ."
പോടീ പുല്ലേ!!
ഞാനെന്താ കുരങ്ങാണോ?
കഷ്ടം!!

അങ്ങനെയിരിക്കേ ഒരു ഞയറാഴ്ച..
ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആയി കാണണം.എന്റെ വീടിനു മുമ്പില്ഒരു മാരുതികാര്വന്നു നിന്നു.അതില്നിന്നും ടിപ്പ് ടോപ്പില്വേഷം ധരിച്ച ഒരു സുന്ദരന്ഇറങ്ങി.അയാള്എന്നെ ചൂണ്ടി ഒരു സംശയഭാവത്തില്ചോദിച്ചു:
"
മനു അല്ലേ?"
"
അതേ"
എന്റെ മറുപടി കേട്ടതും കൂളിംഗ്ലാസ്സ് ഒന്ന് നേരെ പിടിച്ചു വച്ച് അയാള്വീണ്ടും ചോദിച്ചു:
"
അച്ഛനുണ്ടോ?"
എന്റെ റബ്ബേ!!
കാര്ക്കോടകന്ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ?
എനിക്ക് അച്ഛനുണ്ടോന്ന്??
ഡാഷ് മോനേ, കൂമ്പിനിട്ട് ഒരു ഇടി തരട്ടേ?
ഉള്ളില്തിളച്ച് വന്ന ദേഷ്യം കടിച്ചമര്ത്തി ഞാന്തിരികെ ചോദിച്ചു:
"
എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്?"
എന്റെ ചോദ്യത്തില്അപകടം മണത്ത അതിഥി, തന്റെ ചോദ്യം വിശദമാക്കി:
"
അച്ഛന്വീട്ടില്ഉണ്ടോ?"
, എന്ന്..
"
ഉണ്ട്"

അയാള്ആധൂനിക ബ്രോക്കറാണത്രേ!!
എനിക്ക് പറ്റിയ പെണ്ണിനെ കണ്ട് പിടീക്കാന്അയാള്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നാണ്അയാളുടെ അവകാശവാദം.അയാളുടെ വാചകമടി കേട്ട് അന്തം വിട്ടിരുന്ന അച്ഛനോട് അയാള്ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റയില്സ്സ് പറഞ്ഞു..
യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിലെ പെണ്കുട്ടി, തറവാടി, പെണ്ണിനു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ്, സുന്ദരി, സുശീല, സുമുഖ, സര്വ്വോപരി സര്വ്വജ്ഞ...
ഇത്രയും കേട്ടതോടെ എന്നിലെ തളരിതഹൃദയന്തിരിച്ച് വന്നു, ആകാംക്ഷ സഹിക്കാന്കഴിയാതെ ഞാന്ചോദിച്ചു:
"
എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര്‌?"
എന്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി പെണ്കുട്ടിയുടെ പേര്അയാള്പ്രഖ്യാപിച്ചു:
"
ശകുന്തള"
പേര്കേട്ട നിമിഷം ഞാനൊരു ദുഷ്യന്തനായി!!
അവളുടെ കാലില്മുള്ള്കൊള്ളുന്നതും, ഞാനത് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതും, കുറേ വണ്ടുകള്ചീറിപറക്കുന്നതും, സഖിമാര്ആര്ത്ത് ചിരിക്കുന്നതും, എന്ന് വേണ്ടാ നിമിഷം തന്നെ അവളേം കൊണ്ട് ഞാന്യൂറോപ്പില്പോയി ഒരു ഡ്യൂയറ്റ് വരെ പാടി.
ഞാന്ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ്ബ്രോക്കര്ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത്:
"
മോനു ജോലി ബാംഗ്ലൂരിലായ കാരണം കാരണവര്സമ്മതിക്കുമോന്നാ സംശയം"
((
ഠോ))
യൂറോപ്യന്സിറ്റിക്ക് നടുവില്ഒരു കാടുണ്ടാക്കി, അവിടെ ശകുന്തളയുമായി ഡ്യൂയറ്റ് പാടി നടന്ന എന്റെ നെഞ്ചില്ഏതോ ഒരു കാരണവര്വെടിവച്ചു.
ആരാണയാള്‍??
നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തളരിത ഹൃദയന്പഴയ വൃണ ഹൃദയനായി!!
വെറുതെ കൊതിപ്പിച്ചട്ട് ബ്രോക്കര്പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ?
കാരണവര്കല്യാണത്തിനു സമ്മതിക്കില്ലത്രേ!!
ബ്രോക്കറുടെ തല തല്ലി പൊട്ടിക്കുകയാ വേണ്ടത്..
ബ്ലഡി ബ്രോക്കര്‍, വില്ബ്രോക്ക് യൂ!!

പിന്നീടാണ്കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് വശം അയാള്വ്യക്തമാക്കിയത്. വീട്ടില്മൂന്ന് കാരണവന്മാരാ ഉള്ളത്.ഒരു അപ്പുപ്പന്കാരണവര്‍, ഒരു അമ്മുമ്മ കാരണവര്‍, ഒരു ആന്റി കാരണവര്‍.ഇവര്ക്ക് മൂന്ന് പേര്ക്കും പയ്യനെ ഇഷ്ടമാകണം.
അവിടെയാ കുഴപ്പം..
ബാംഗ്ലൂര്എന്ന് പറഞ്ഞാല്മയക്ക് മരുന്ന്, കഞ്ചാവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവര്കേട്ടിട്ടുള്ളു.അവര്കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളില്ബാംഗ്ലൂരില്ജീവിക്കുന്ന ആണ്കുട്ടികളെല്ലാം വഴി പിഴച്ച് പോയവരാണത്രേ.
എന്താ പറയുക..
മലയാള സിനിമയുടെ മഹത്തായ സംഭാവന!!
അവസാനം എന്റെ വീട്ടുകാരേയും കുടുംബത്തെയും പറ്റി കേട്ടതോടെ പെണ്ണ്കാണല്ചടങ്ങ് ഒരുക്കാന്അവര്തയ്യാറായി.അടുത്ത ഞയറാഴ്ച വീട്ടില്ചെല്ലാന്പറഞ്ഞു.അന്നുമുതല്ഞാന്ദിവസങ്ങള്എണ്ണീ നീക്കി.ഒടുവില്ഞാന്കാത്തിരുന്ന ദിവസം സമാഗതമായി.നെഞ്ചില്പെരുമ്പറയും, മുഖത്ത് അരിമ്പാറയുമായി, ശകുന്തളയെ കാണാന്ഞാന്അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി...
പഴയ തറവാട് സ്റ്റൈലില്പണിത ഒരു ആധൂനിക വീട്, അതായിരുന്നു ശകുന്തളയുടെ ഗൃഹം.
ഞങ്ങള്നാല്പേരാണ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്നത്..
തലയില്ഒരു ബക്കറ്റ് എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച്, മുടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി വച്ച്,ഒരു കസവ് മുണ്ടും ഉടുത്ത്, തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഷര്ട്ടും ഇട്ട്, നെറ്റിയില്ഒരു കുറിയും, അതിനു മുകളില്സ്വല്പം സിന്ദൂരവും, അതിനും മുകളിലായി ഭസ്മം വച്ച് മൂന്ന് വരയും വരച്ച് ഞാന്‍,
പട്ട് പാവാടയും ബ്ലൌസുമിട്ട് അനിയത്തി,
പട്ട് സാരിയുടുത്ത് പ്രൌഡഗംഭീര സ്റ്റൈലില്അമ്മ,
നായ് നടുക്കടലില്പോയാലും നക്കിയേ കുടിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ ടിപ്പ് ടോപ്പ് സ്റ്റൈലില്ബ്രോക്കര്‍.
ഞങ്ങള്നാല്പേരെയും അപ്പൂപ്പന്കാരണവര്വീട്ടിലേക്ക് ആനയിച്ചു.വിശാലമായ ഹാളിലെ പുലിത്തോല്വിരിച്ച സോഫായില്അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഇരുത്തി.ചുറ്റുപാട് കണ്ടതോടെ എന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു,
സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാം!!

ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പൂപ്പന്കാരണവരുടെ വകയായിരുന്നു:
"
ബാംഗ്ലൂരിലാ ജോലി അല്ലേ?"
"
അതേ"
പിന്നെ കുറേ നേരം നിശബ്ദത.
അതോട് കൂടി എന്റെ ടെന്ഷന്കൂടി കൂടി വന്നു..
ഈശ്വരാ, ഇവര്എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നെ പരീക്ഷിക്കുക?
ഞാന്വഴിപിഴച്ചവനാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാന്ഇവര്എന്ത് വഴിയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക?
എന്ത് തന്നെയായാലും കാത്തോളണേ.
ഞാന്ഇങ്ങനെ ടെന്ഷനടിച്ച് ഇരിക്കവേ ആന്റികാരണവര്എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു:
"
കുടിക്കാന്ചൂടുള്ളത് വേണോ, അതോ തണുപ്പുള്ളത് മതിയോ?"
എന്റെ മുത്തപ്പാ..
പരീക്ഷണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു..
ഹോട്ട് വേണോ, അതോ ബിയര്മതിയോന്ന്??
എന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞാലും കുരിശാണല്ലോ കര്ത്താവേ എന്ന് കരുതി ഞാന്മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോള്അനിയത്തി പറഞ്ഞു:
"
ചായ മതി"
അയ്യേ..
അതായിരുന്നോ???
ചായ എടുക്കാന്അടുക്കളയിലോട്ട് നടന്ന ആന്റി ഒരു നിമിഷം തിരിഞ്ഞ് നിന്നു, എന്നിട്ട് സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു:
"
മോന്ഷുഗര്ഉപയോഗിക്കുമോ?"
ബ്രൌണ്ഷുഗറോ, അതോ പഞ്ചസാരയോ??
എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്?
അവിടെയും അനിയത്തി രക്ഷിച്ചു:
"
മധുരം ചേട്ടനിഷ്ടമാ"
ഭാഗ്യം!!

പിന്നീടുള്ള പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു അവാര്ഡ് സിനിമ മാതിരി ആയിരുന്നു, ആര്ക്കും മിണ്ടാട്ടമില്ല.അപ്പോഴാണ് നിശബ്ദതയെ കീറി മുറിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ബൈക്ക് പാഞ്ഞ് വന്ന് നില്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്.അടുത്ത നിമിഷം ഒരു ജീന്സ്സും, ടീഷര്ട്ടും ധരിച്ച്, ആറടി ഉയരമുള്ള ഒരു പയ്യന്ഹാളിലേക്ക് കടന്ന് വന്നു.ഇതാണോ പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങള?
എന്തായാലും ആളൊരു ജിം തന്നെ!!
നല്ല ബോഡി!!
പയ്യനെ അപ്പുപ്പന്കാരണവര്ഞങ്ങള്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി:
"
ഇതാ എന്റെ കൊച്ചുമോള്‍, ശകുന്തള"
എന്ത്??
ഞാന്അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി.
കര്ത്താവേ!!
ഇതാണോ മൊതല്??
കാലില്മുള്ള്കൊണ്ട ശകുന്തള!!
എന്റെ പൊന്ന് കാളിദാസാ..
ഇവരോട് പൊറുക്കേണമേ!!
ഞെട്ടി നിന്ന ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട്, അവള്എന്നോട് ചോദിച്ചു:
"
ആര്യൂ മിസ്റ്റര്മനു?"
കൊള്ളാം!!!
ആരാ മിസ്റ്റര്മനു എന്ന്??
ഞാനാ!!

ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു കസേരയില്‍, കാലിന്മേല്കാലും കേറ്റി വച്ച് ഇരുന്നു കൊണ്ട്, അവള്സ്വയം വിശദീകരിക്കാന്തുടങ്ങി.അവളുടെ ഒരോ വിശദീകരണത്തിനും ഒരായിരം സംശയങ്ങള്മനസ്സിലുണ്ടായെങ്കിലും

No comments:

Post a Comment