Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Saturday, July 3, 2010

Live Concert - Maharajapuram Santhanam, Chennai 89-90

Venue: A Chennai Concert
Date: 89-90

Contents:
 1. Vinayaka Vinayaka-Ghana Ragamalike-Adhi-Ganpathi Sachchidhanandha
 2. Shri Swaminathaya Namasthe-Kamach-Khanda Chapu-Mutthuswamy Dhikshithar
 3. Alapane-Arabhi
 4. Chala Kalladu Konna-Arabhi-Adhi-Thyagaraja
 5. Marivere Gathi Evvaramma-Anadhabhairavi-Chapu-Shyama Shasthry
 6. Nijadhasa Varadha-Kalyani-Adhi-Patnam Subrahmanya Iyer
 7. Thriloka Matha Nannu Brovu-Paraz-Adhi-Shyama Shasthry
 8. Anila Tharala Kuvalaya-Jayadheva Kruthi
 9. Aneyu Karedhare-(Vugabhoga)Ragamalike-Adhi-Purandhara Dhasa -Brundavana Saranga-Shivaranjani-Then Muyyaka Muyya Thiriso-Ragamalike -Shivaranjani Kanada Revathi
 10. ME Tho Savariya-Rangarachi-Mira Bhajan


  Download

No comments:

Post a Comment