Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Wednesday, June 30, 2010

Sreevalsan J Menon - Live at Chennai

Live Concert at Chennai, August 2008

Sreevalsan Menon - Vocal
M.A. Sundaresan - Violin
Umayalpuram Sivaraman - Mridangam
Sundarkumar - Kanjira

1. Sarasijanabha - Kambodhi varnam - Swathi Thirunal 8:20
2. Pranamamyaham - Gowla - Mysore Vasudevachar 12:05
3. Sri Varalakshmim - Sri - Dikshitar 18:37
4. Seethapathe - Kamas - Thyagaraja 11:38
5. Ananda Bhairavi Raga Alapana 6:03
5a. Kamalambaa - Ananda Bhairavi - Dikshitar 11:11
6. Paramapurusha - Vasantha - Swathi Thirunal 4:46
7. Saveri Raga Alapana Vocal 7:14
7a. Saveri Raga Alapana Violin 4:42
7b. Aanjaneya - Saveri - Swathi Thirunal 39:24
8. Karunacheyvaan - Yadhukulakamboji - Iraiyamman Thampi 5:03
9. Aarabhimaanam - Ragamalika - Tanagambaadi Pancanaada Aiyyar 7:29
10. Eppovaruvaaro - Jonpuri - Gopalakrishana Bharati 4:16
11. Jagadodaarana -Kapi - Purandaradas 8:13
12. Tillana with Mangalam - Dhanashri - Swathi Thirunal 7:45

Download

1 comment: